Zapewnienie sukcesu dzięki badaniom rynku

Tytuł:
Zapewnianie sukcesu poprzez badania rynku

Liczba słów:
588

Podsumowanie:
Znajdowanie pomysłów na biznes jest dość łatwe. Istnieją nieskończone możliwości, od produktów po usługi, które wymagają ulepszeń lub modyfikacji. Wytwarzanie nowych, ulepszonych produktów lub usług niż te istniejące, stanowi przewagę nad konkurencją. Jednak potencjalni przedsiębiorcy często zapominają o istotnym elemencie ich przyszłej działalności. Pomijają sprawdzanie, czy ich pomysły są wykonalne, aby przyciągnąć duży i zrównoważony rynek, przeprowadzając działania marketingowe …

Słowa kluczowe:
Badania marketingowe

Treść artykułu:
Znajdowanie pomysłów na biznes jest dość łatwe. Istnieją nieskończone możliwości, od produktów po usługi, które wymagają ulepszeń lub modyfikacji. Wytwarzanie nowych, ulepszonych produktów lub usług niż te istniejące, stanowi przewagę nad konkurencją. Jednak potencjalni przedsiębiorcy często zapominają o istotnym elemencie ich przyszłej działalności. Zaniedbują sprawdzanie, czy ich pomysły są wykonalne, aby przyciągnąć duży i zrównoważony rynek, przeprowadzając badania marketingowe. W rezultacie obiecujące firmy często upadają z powodu braku biznesowego polotu.

Badania marketingowe dla start-upów i biznesów są zwykle przeprowadzane na dwa sposoby: badania podstawowe i wtórne. Badania pierwotne obejmują wykorzystanie danych z pierwszej ręki w celu określenia istnienia rynku. Przeprowadzanie ankiet, grup fokusowych i wywiadów to popularne metody badań podstawowych. Oznacza to, że konieczny jest osobisty kontakt między potencjalnymi konsumentami a firmami. Badania wtórne to sposób na recykling i ponowne wykorzystanie zgromadzonych danych jako odniesienia do ulepszania usługi lub produktu.

Badania podstawowe są czasochłonne, ale preferowane dla firm rozpoczynających działalność, które zamierzają produkować nowy produkt lub świadczyć nową usługę. Prowadzenie tego typu badań marketingowych ma pewne zalety. Najpierw testowana jest wykonalność pomysłu na produkt. Atrakcyjność pomysłu firmy jest testowana na rozległym lub szczególnym rynku. Na przykład rozpoczynająca działalność firma produkująca lody domowej roboty musi przetestować atrakcyjność domowych lodów na rozległym lub określonym rynku. Badanie jest w stanie wskazać preferencje dla produktu przez różne grupy rynku: dbających o zdrowie miłośników siłowni ze względu na niską zawartość tłuszczu lub gospodyń domowych ze względu na jego świeżość. W ten sposób firma jest w stanie określić, na jaki rynek wybrać rynek lub jaką strategię marketingową zastosować, aby przyciągnąć najmniej reagujący rynek. Po drugie, pytania i materiały badawcze można modyfikować, aby odpowiadały potrzebom firm. Aby to zilustrować, jeśli firma musi określić, jakie smaki domowych lodów produkować najczęściej, najlepiej przeprowadzić badanie smaku i ankietę na temat oceny preferencji. W ten sposób firma jest w stanie określić, który smak „sprzedaje się” najlepiej, a który najmniej. Ta metoda chroni kapitał firmy, pomagając firmie zdecydować, jakie smaki produkować, a jakie zaprzestać. Po trzecie, sugestie ulepszeń, przewagi konkurencyjne i inne czynniki są również dostępne w ramach badań podstawowych. Grupy fokusowe są zwykle preferowane w tego rodzaju badaniach, w których konsumenci wypowiadają się na temat mocnych i słabych stron produktu.

Badania wtórne wykorzystują złożone dane do innych celów. Jest to porównywalne z prowadzeniem badań w bibliotece, gdzie badacze przeszukują pliki i zapisy, aby znaleźć odpowiedzi i rozwiązania. Jest to zalecane dla firm o ugruntowanej pozycji, które mają wystarczającą liczbę plików w swoich bankach danych, aby móc dostarczyć późniejsze badania marketingowe. W przeciwnym razie firmy te płacą firmom badawczym za stare ankiety i arkusze danych do ich badań. Ta metoda zajmuje mniej czasu i jest bardziej opłacalna. Stare ankiety dotyczące konkurencji są często wykorzystywane do ulepszania własnych produktów firmy i strategii marketingowej. Zwykle celują w wady konkurencji i manifestują swoją siłę w tym konkretnym aspekcie.

Jeśli wydaje się to zniechęcające dla początkujących firm, nie ma powodów do obaw. Internet jest prawdziwym narzędziem do prowadzenia badań marketingowych. Istnieją witryny, które dostarczają szczegółowych informacji na temat przeprowadzania badań, a nawet oferują oprogramowanie badawcze. Warto też sprawdzić książki i czasopisma biznesowe. Lokalne grupy i organizacje biznesowe oferują również seminaria, rozmowy i warsztaty dla przyszłych przedsiębiorców. Zawsze pamiętaj, że nie ma łatwej drogi do sukcesu i że potrzebny jest wysiłek, aby coś przyniosło skutek.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *