Studium przypadku firmy CCM Music Recording, część 2 – ocena możliwości zasobów, część 1

Tytuł:
Studium przypadku firmy CCM Music Recording, część 2 – Ocena zasobów i możliwości Sekcja 1

Liczba słów:
2569

Podsumowanie:
Analiza STEP Colorado Creative Music ma na celu analizę makro-środowiskowych czynników branży muzycznej, w którą firma jest zaangażowana. Czynniki te dzielą się na grupy polityczne, ekonomiczne, społeczne i technologiczne …

Słowa kluczowe:
muzyka kreatywna z kolorado, studium przypadku ccm, marketing muzyczny, wytwórnia nagraniowa, wytwórnia muzyczna

Treść artykułu:
Analiza STEP

Analiza STEP firmy Colorado Creative Music ma na celu analizę makro-środowiskowych czynników branży muzycznej, w którą firma jest zaangażowana. Czynniki te dzielą się na grupy polityczne, ekonomiczne, społeczne i technologiczne (Pearce, Robinson, 2000).

Czynniki polityczne wpływające na cały biznes muzyczny, aw szczególności CCM: silna stabilność polityczna w Stanach Zjednoczonych; kwestie regulacyjne i prawne dotyczące biznesu muzycznego, w tym prawa autorskie do ochrony praw autorskich zarówno do pisania, jak i nagrywania muzyki, przepisy dotyczące praw autorskich dotyczące wirtualnej promocji i dystrybucji w Internecie, takie jak The Audio Home Recording Act (1992), No Electronic Theft ( NET) Act (1997), „The Digital Performance Right in Sound Recordings Act (DPRSRA) 1995, The Digital Millennium Copyright Act,„ Pending legal: Music Online Competition Act and the Consumer Broadband and Digital Television Protection Act (CBDTPA) ”i inne . Przepisy środowiskowe i wymogi dotyczące zatrudnienia nie mają wpływu na działalność biznesową, w którą prowadzi się CCM. Jeśli chodzi o politykę podatkową, w 2000 r. Z całkowitego dochodu w wysokości 216 614,05 USD spółka musiała zapłacić 4 744,97 USD podatku, co nie jest wysoką stawką i stanowi prawie 2 procent całkowitego dochodu. Podsumowując, należy zauważyć, że czynniki polityczne sprzyjają branży fonograficznej, a szczególnie CCM.

Czynniki ekonomiczne obejmują wskaźniki makroekonomiczne, które mogą wpływać na branżę muzyczną. Tutaj również czynniki makroekonomiczne, takie jak wzrost gospodarczy, stopy procentowe i stopa inflacji, są korzystne dla CCM. Tak więc gospodarka Stanów Zjednoczonych stale rosła od 1995 r. CPI spada w 1997 i 1998 r. Stopa bezrobocia spadała stopniowo od 1995 do 2000 r.

Czynniki społeczne, obejmujące aspekty demograficzne i kulturowe środowiska zewnętrznego w stosunku do branży muzycznej to tempo wzrostu populacji, rozkład wieku i postawy jako nosicielstwo. Wzrost liczby ludności w Stanach Zjednoczonych jest stały, a rozkład wiekowy również sprzyja branży muzycznej. Należy zauważyć, że dla całej branży muzycznej nastolatki i 20-latkowie są głównym segmentem klientów, ale CCM ma na celu przyciągnięcie osób w wieku 40-60 lat. Tak więc znaczna część populacji amerykańskiej pasuje do tego rynku docelowego.

Postęp technologiczny w nagrywaniu, promocji i dystrybucji muzyki ma kilka skutków dla branży fonograficznej. Jednym z aspektów tego problemu jest to, że muzycy nie są już zależni od dużych wytwórni płytowych w zakresie tworzenia lub dystrybucji swoich produktów. (Viljoen Dann, 2000) Alternatywne oprogramowanie MP3 dla CD staje się coraz bardziej popularne od 1998 roku. W przestrzeni tradycyjnej audio może pomieścić od 12 do 15 ścieżek audio; Oprogramowanie MP3 może przechowywać około 150 utworów muzycznych. „Ruch w kierunku MP3 jako nowego formatu, który ma zastąpić CD, podobnie jak albumy winylowe zastąpione płytami CD, został przyspieszony przez napływ nowych przenośnych odtwarzaczy MP3 na rynku – niektóre za mniej niż konwencjonalne dyski Sony Discmans”. (Viljoen Dann 2000, s. 173). Z drugiej strony, nowe technologie cyfrowe, które pojawiły się pod koniec XX wieku, nie tylko ułatwiają proces nagrywania muzyki, ale też znacznie go obniżają, dając możliwość wejścia na rynek wielu firmom o ograniczonych zasobach. Tak więc, jeśli w latach 80. profesjonalne studio nagrań z całym sprzętem nagraniowym, pracujące na nośnikach winylowych lub taśmowych, kosztowało kilka milionów dolarów, a więc było domeną 5 lub 6 dużych firm nagraniowych, to w 2000 roku można było przeprowadzić montaż profesjonalnego studia nagraniowego przy ul. koszt tylko 5000 USD. Cały sprzęt i sprzęt, ze względu na światowy postęp technologiczny, są znacznie tańsze dla przeciętnego artysty czy biznesmena.

Analiza SWOT

Mocne strony

* Korzyści kosztowe dzięki nowej technologii wynikającej z rewolucji cyfrowej. Nie tylko montaż studia z całym niezbędnym sprzętem i sprzętem jest tańszy, ale także kopiowanie płyt CD, przechowywanie i wysyłka są tańsze. Niski koszt produkcji, powielanie (powielanie 500 płyt CD waha się od 1,90 do 3,63 USD, powielanie 2000 płyt CD kosztuje około jednego dolara za płytę), wysyłka i przechowywanie sprawiają, że produkt końcowy jest tańszy i bardziej przystępny cenowo dla klientów, poszerzając w ten sposób asortyment i zakres rynku docelowego.
* Pozycjonowanie CCM w wyróżniającej się niszy rynkowej. CCM to firma nagrywająca microlabel, która specjalizuje się w klasycznym a

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *