Studium przypadku firmy CCM Music Recording, część 1 – Informacje o firmie

Tytuł:
Studium przypadku firmy CCM Music Recording, część 1 – Opis firmy

Liczba słów:
1397

Podsumowanie:
CCM, Colorado Creative Music, to studio nagrań muzycznych , założona w 1995 roku przez Darrena Curtisa Skansona, założona głównie jako wytwórnia próżności, zajmująca się produkcją, promocją i sprzedażą własnych płyt, a następnie przekształciła się w microlabel z 4 liniami produktów i 11 różnymi albumami. W 2000 roku firma sprzedała 30 000 płyt CD Darren Curtis Skanson i osiągnęła zysk netto w wysokości 4 292,00 USD.

Słowa kluczowe:
muzyka kreatywna w colorado, marketing muzyczny, wytwórnia nagraniowa, studium przypadku ccm

Treść artykułu:
Opis firmy

Historia, rozwój i rozwój CCM w czasie

CCM, Colorado Creative Music, to studio nagrań muzycznych, założone w 1995 roku przez Darrena Curtisa Skansona, założone głównie jako wytwórnia próżności, zajmująca się produkcją, promowaniem i sprzedażą własnych płyt oraz konsekwentnie rozwinęła się w microlabel z 4 liniami produktów i 11 różnymi albumami. W 2000 roku firma sprzedała 30 000 płyt CD Darren Curtis Skanson i osiągnęła zysk netto w wysokości 4 292,00 USD. Firma dąży do poszerzenia bazy klientów, zdobycia większej popularności i rozwoju firmy od microlabel do niezależnej.

Wizja / cele

Wizja biznesowa Colorado Creative Music składa się z trzech elementów – podstawowej wartości, podstawowego celu i wizjonerskich celów (Thompson, Strickland, 2003).

Podstawowe wartości CCM to jakość, kreatywność i doskonała obsługa klienta. Podstawowym celem tej organizacji jest sprawienie, by więcej ludzi słuchało klasycznej i lekkiej muzyki akustycznej i ją podziwiało. Jeśli chodzi o wizjonerskie cele, pojawia się strategiczny dylemat biznesu. Dlatego jednym z wizjonerskich celów jest sprawienie, aby muzyka produkowana, odtwarzana i nagrywana przez muzyków CCM była słyszana przez szerszą publiczność. Innym wizjonerskim celem, który nie do końca pokrywa się z pierwszym, jest zdobycie dużego rynku niestandardowego dla produktów i usług firmy. Zderzenie jest tutaj w pierwotnej wartości i celu biznesu: w pierwszym przypadku uwaga skupiona jest na produkcie, muzyce, w drugim na rozwój organizacji. Ten dylemat jest przedmiotem strategicznego wyboru organizacji, który zostanie zarysowany i omówiony później.

W chwili obecnej głównymi celami firmy są: pozycjonowanie biznesu na tle rywali, rozwój kanałów dystrybucji, rozwój produktów i poszerzanie asortymentu, przewidywanie zmian popytu i dostosowywanie strategia reagowania na nie.

Środowisko pracy

Firma działa na rynku amerykańskim, który charakteryzuje się stabilnością polityczną i ekonomiczną, zaawansowaniem technicznym w procesach produkcji i dystrybucji, dużą liczbą potencjalnych klientów, dużym popytem oraz dużą konkurencją.

Model biznesowy

Model biznesowy to mechanizm generowania przez firmę przychodów i zysków. Obejmuje strategię i jej wdrażanie oraz powinno odpowiadać na takie pytania, jak: w jaki sposób firma wybiera klientów, jak odróżnia swoje produkty od tych lub konkurentów, jak tworzy użyteczność dla klientów, jak je pozyskuje i konserwuje, strategie promocji i dystrybucji, jak alokuje swoje zasoby i czerpie zyski. Jeśli chodzi o techniki promocji i dystrybucji Colorado Creative Music, szczególną uwagę przywiązuje się do internetowego aspektu dystrybucji i jego możliwości.

Internet to nie tylko alternatywa dla tradycyjnych metod dystrybucji muzyki, ale także doskonała okazja dla artystów i firm nagraniowych do zaprezentowania tych produktów szerokiej publiczności. Zaletami takich środków są niski koszt wejścia oraz olbrzymia wielkość rynku potencjalnych klientów. Tradycyjny łańcuch dystrybucji muzyki obejmuje takie komponenty, jak scenarzysta / wykonawca, wydawca, wytwórnia instrumentów muzycznych, występy na żywo, wyposażenie i usługi lokalu, nagrania, sprzęt i usługi studyjne, nagrane występy, takie jak kluby nocne, bary, muzyka biznesowa, audycje, film i teledyski i sprzedaż detaliczna. Są to tradycyjne etapy, przez które musi przejść piosenka lub inny produkt muzyczny, aby dotrzeć do klienta końcowego. Internet sprawia, że ten łańcuch dystrybucji jest krótszy i prostszy, dlatego promocja, reklama i dystrybucja w Internecie można uznać za nowy model biznesowy, na którym można oprzeć biznes. Dalsze informacje na temat dystrybucji wirtualnej zostaną omówione w odpowiedniej sekcji.

Model biznesowy CCM obejmuje następujące elementy:

Propozycja wartości: zaspokojenie potrzeb klientów w zakresie jakości muzyki klasycznej;

Segment rynku: białe kobiety (głównie) i mężczyźni w wieku 40-60 lat. Segment rynku wymaga dalszej rozbudowy.

Struktura łańcucha wartości: struktura firmy opisana poniżej

Generowanie przychodów

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *