Sprawdź swoją strategię marketingową w rzeczywistości

Tytuł:
Sprawdzanie rzeczywistości strategii marketingowej

Liczba słów:
1083

Podsumowanie:
„Scenariusz marketingowy” to praktyczne narzędzie, które ma pomóc masz pewność, że masz zwycięską strategię marketingową wspierającą Twoją markę. Sprawdzisz rzeczywistość tych marzeń o sukcesie, aby dowiedzieć się, czy mają jakikolwiek sens.

Słowa kluczowe:
strategia, zarządzanie, zróżnicowanie, konkurencyjność

Treść artykułu:
„Strategia marketingowa” to sposób, w jaki wymyśliliśmy osiągnięcie naszych celów marketingowych i powinno zawierać dwa obowiązkowe elementy:

– Do jakich docelowych odbiorców możemy dotrzeć, którzy mają realny potencjał kupna tego, co zamierzamy sprzedać?

– Jaką ofertę (cały marketing mix) przedstawimy tym konsumentom, aby do nich przemówić, a tym samym zrealizować wspomniany potencjał, biorąc pod uwagę ich alternatywy?

Nie możesz myśleć o nich jako o dwóch osobnych pytaniach, ale raczej jako o dwóch częściach tej samej idei. Pozwól, że wyjaśnię. Co to są „docelowi konsumenci z potencjałem zakupu”? Są to konsumenci (dość liczna grupa z siłą nabywczą), którzy prawdopodobnie będą chcieli tego, co oferujesz. Dlaczego mieliby tego chcieć? To jest potencjał, który powinieneś zidentyfikować. Przyczyn może być kilka. Na przykład, może nie są jeszcze konsumentami Twojego rodzaju produktu, jednak mogą nimi być, jeśli coś się wydarzy lub jeśli otrzymają określoną wiadomość. Może się zdarzyć, że mają specjalne potrzeby lub preferencje, którym do dziś nie odpowiadała żadna z ofert konkurencji (i nie zapominaj, że potrzeby psychologiczne, społeczne, estetyczne to potrzeby rzeczywiste). Może są znudzeni tym, co rutynowo kupują. Kiedy zidentyfikujesz taką sytuację, wiesz, że istnieje potencjał.

Rozpoznanie potencjału to oczywiście tylko wstępny etap Twojej misji. Twoja strategia musiałaby również zawierać coś, co zamierzasz zaoferować tym konsumentom, co może poprawić ich sytuację w określony sposób, rozwiązać problem, dać im więcej niż to, co już dostają za tę samą cenę lub otworzyć przed nimi nowe możliwości. Krótko mówiąc, coś, co zmotywuje ich do zakupu od Ciebie, a tym samym zmaterializuje potencjał.

„Scenariusz marketingowy” to streszczenie logiki Twojej strategii marketingowej. Jednocześnie pozwala upewnić się, że ta logika naprawdę działa. „Scenariusz marketingowy” przekłada „strategię marketingową” na prosty, codzienny język. Jak to się stanie w rzeczywistości? Jak nastąpi materializacja celów marketingowych? Nie wiem, czy już zatopiłeś się w tym fakcie, ale cele marketingowe osiąga się poprzez działania klientów. Załóżmy więc, że instalujemy na rynku kamerę internetową z rozszerzonymi możliwościami wglądu psychologicznego, która rejestruje realizację naszego planu marketingowego, jeden zakup po drugim.

Co to jest „scenariusz marketingowy”?

„Scenariusz marketingowy” to niezwykle proste w użyciu narzędzie: tylko cztery pytania. Zapisujesz to?

1. Kim są ludzie, którzy naszym zdaniem mają potencjał kupna tego, co zamierzamy sprzedać? Tak, to ci sami ludzie, których tak często nazywamy „konsumentami docelowymi”. Po pierwsze, musimy zdefiniować nasze cele. Co łączy tych ludzi, co czyni ich prawdopodobnymi perspektywami (w tym sensie, że mogą być szczególnie zainteresowani naszą ofertą)? Moglibyśmy wykorzystać opisy demograficzne, socjoekonomiczne, psychograficzne, a także styl życia. Zwróć uwagę, że czasami kierujemy się nie do określonej grupy, ale do szerokiej, prawie nieokreślonej grupy ludzi w określonym nastroju, określonej sytuacji lub określonej potrzebie lub stanie.
Zrób miejsce na inną możliwość. Możesz kierować reklamy nie do określonej grupy konsumentów, ale raczej do stanu potrzeby / pragnienia lub kontekstu konsumpcji, który jest wspólny dla wielu różnych konsumentów w tym czy innym czasie.

2. Co konkretnie powinni robić (czego już nie robią i prawdopodobnie nie zrobią, jeśli my nie będziemy interweniować), co skłoniłoby ich do ostatecznego wybrania konkretnie naszej marki? Nawiasem mówiąc, jest to pierwszy i jedyny cel brandingu. Co muszą zrobić, aby Twój plan marketingowy się zmaterializował (jeszcze przed faktycznym zakupem)? Czy muszą gdzieś iść? Zadzwonić? Zgodzić się na spotkanie ze sprzedawcą? Zatrzymać się i wyjąć produkt z półki? Która czynność, która nie występuje dzisiaj, poprowadziłaby ich na właściwą ścieżkę do zakupu?

3. Jaki jest rozsądny powód, który powinien zmotywować ich do zmiany bezwładności behawioralnej? Jak skorzystają na tej zmianie? Dlaczego miałbyś zamiast nich kupować to, co oferujesz? Możesz myśleć o tym jako o swoim wyróżniającym się czynniku (co sprawia, że jesteś lepszy od innych?) Lub jako o swojej przewadze konkurencyjnej (co sprawia, że jesteś stosunkowo lepszy?), Zgodnie z własnymi preferencjami. Co może poprawić ich sytuację w porównaniu z obecną sytuacją i innymi dostępnymi opcjami

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *