ReservationRewards.com Ochrona przed oszustwami dotyczącymi kart kredytowych

Tytuł:
ReservationRewards.com Ochrona przed oszustwami na karcie kredytowej

Liczba słów:
492

Podsumowanie:
Aby zakwalifikować się do ochrony przed oszustwami związanymi z kartą kredytową ReservationRewards.com, musisz powiadom nas bezzwłocznie o utracie lub nielegalnym użyciu karty kredytowej lub debetowej. Przyjmiemy pełną odpowiedzialność za wszelkie nieuczciwe obciążenia utraconych kart od momentu powiadomienia nas o ich zgubieniu / kradzieży.

Słowa kluczowe:
Nagrody za rezerwację, ReservationRewards.com, WLI Reservation Rewards, WLI* ReservationRewards,

Treść artykułu:
Aby kwalifikować się do oszustwa związanego z kartą kredytową Ochrona, musisz nas niezwłocznie powiadomić o utracie lub nielegalnym użyciu swojej karty kredytowej lub debetowej.* Przyjmiemy pełną odpowiedzialność za wszelkie nieuczciwe obciążenia utraconych kart od momentu powiadomienia nas o utracie / kradzież twoich kart. Niniejsze ubezpieczenie od odpowiedzialności dotyczy tylko oszukańczych opłat, które pojawiają się, gdy jesteś członkiem programu Webloyalty’s Reservation Rewards http://attractions.reservationrewards.com/. Ponadto ochrona ta jest dodatkowa i podrzędna w stosunku do jakiejkolwiek ochrony zapewnianej przez dostawców Twojej karty i innych ubezpieczycieli.

Zgodnie z prawem federalnym, w przypadku kart debetowych i bankomatowych odpowiedzialność konsumenta za nielegalne użycie karty wynosi do 50 USD, jeśli konsument powiadomi wystawcę karty o utracie karty w ciągu 2 dni. Później odpowiedzialność konsumenta wynosi do 500 USD. Lub, jeśli konsument nie powiadomi wystawcy karty w ciągu 60 dni od otrzymania miesięcznego wyciągu wykazującego nieautoryzowane obciążenia, wówczas odpowiedzialność konsumenta wynosi do 50 USD, a całkowita kwota nieautoryzowanych obciążeń, które wystąpiły po upływie 60 dni i przed powiadomieniem , pod warunkiem że wydawca karty stwierdzi, że nieautoryzowane obciążenia nie miałyby miejsca, gdyby konsument w tym czasie powiadomił o tym wydawcę karty.

lt;bgt; Jak złożyć wniosek lt;/bgt;

Możesz złożyć wniosek na stronie Reservation Rewards http://www.reservationrewardsinfo.com/. Musisz złożyć wniosek w ciągu 1 roku od zdarzenia, które powoduje roszczenie. Będziesz musiał przesłać wypełniony formularz roszczenia wraz z kopią wyciągów z karty kredytowej / debetowej, które zawierają opłatę z tytułu odpowiedzialności. Musisz podać nazwę karty kredytowej / debetowej, stan, w którym działa, oraz numer telefonu do instytucji (instytucji), jeśli nie są one widoczne na kopii wyciągu (-ów).

lt;bgt; Warunki zwrotu kosztów i ograniczenia lt;/bgt;

Jako członek programu Webloyalty’s Reservation Rewards http://www.webloyalty.com/our-approach/ rezerwacja-nagrody-pakiet korzyści /, jeśli zostaniesz pociągnięty do odpowiedzialności za nieautoryzowane obciążenia dokonane na twoich kartach kredytowych i debetowych, nasza ochrona przed oszustwami na karcie kredytowej zwróci ci kwotę płatności dokonanych przez ciebie w celu pokrycia nieuczciwych opłat przypisanych do Ciebie przez wydawcę (y) karty.* Maksymalna ochrona przed oszustwami dla kart kredytowych wynosi mniej niż 50 USD za każdą utraconą zarejestrowaną kartę kredytową lub kwotę, za którą Członek jest osobiście odpowiedzialny. Maksymalna ochrona przed oszustwami dla kart debetowych wynosi mniej niż 500 USD za każdą utraconą zarejestrowaną kartę debetową lub kwotę, za którą Członek jest osobiście odpowiedzialny. Maksymalne ubezpieczenie na osobę (członka) wynosi 1000 USD rocznie.

Zgodnie z prawem federalnym konsument może zostać pociągnięty do odpowiedzialności do 50 USD nieautoryzowanych obciążeń każdej karty kredytowej. W przypadku kart debetowych konsument może zostać pociągnięty do odpowiedzialności do 500 USD na każdej karcie debetowej lub, w ograniczonych przypadkach, do pełnej kwoty na koncie (kontach).

Ten artykuł został pierwotnie opublikowany tutaj: Nagrody za rezerwację http://www.reservationrewardsinfo.com/credit-card-fraud-protection.html

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *