Perspektywa przyszłego wzrostu gospodarczego Chin

Tytuł:
Perspektywa przyszłego wzrostu gospodarczego Chin

Liczba słów:
382

Podsumowanie:
Chiny staną się najbezpieczniejszą i największą gospodarką inwestycyjną na świecie w nadchodzących czasach następujące czynniki: ogromny potencjał rynkowy, bogate zasoby siły roboczej, przewaga komparatywna w kosztach pracy, zdrowy ład korporacyjny oraz stabilny rząd i społeczeństwo. Wszystkie te czynniki będą dodatkowo przyciągać napływ kapitału zagranicznego do Chin. Krótko mówiąc, w przyszłości gospodarka Chin będzie rosła jeszcze szybciej.

Słowa kluczowe:
Badania rynku w Chinach, wejście na rynek w Chinach, badania rynku Chiny, wejście na rynek Chiny, strategia wejścia na rynek Chin, chińscy dostawcy pochodzenia, dopasowanie partnerów biznesowych

Treść artykułu:
Chiny staną się najbezpieczniejszą i największą gospodarką inwestycyjną na świecie w nadchodzących czasach, biorąc pod uwagę następujące czynniki: ogromny potencjał rynkowy, bogate zasoby siły roboczej, przewagę komparatywną w kosztach pracy, zdrowy ład korporacyjny oraz stabilny rząd i społeczeństwo. Wszystkie te czynniki będą dodatkowo przyciągać napływ kapitału zagranicznego do Chin. Krótko mówiąc, w przyszłości gospodarka Chin będzie rosła jeszcze szybciej.

W ciągu następnych dziesięciu lat gospodarka Chin będzie nadal rosła w tempie 7% – 8%. W 2020 roku, jeśli wskaźnik cen pozostanie taki sam jak obecnie, PKB wyniesie 38 bilionów, a PKB na mieszkańca sięgnie 26 000 juanów.

Jednak poziom PKB na mieszkańca w Chinach jest obecnie nadal bardzo niski, a wzrost PKB na mieszkańca jest nadal powolny. PKB na mieszkańca będzie musiał być dalej zwiększany w celu podniesienia standardu życia w Chinach i zniwelowania obecnej luki dochodowej między bogatymi a biednymi. Zaspokojenie potrzeb konsumentów może być głównym motorem podnoszenia standardów życia w Chinach. Popyt krajowy będzie wzrastał wraz z rozwojem gospodarki. Dlatego też ekstensywna produkcja dóbr i usług może dodatkowo pobudzić i podtrzymać wzrost gospodarczy.

Ponadto w Chinach są bogate zasoby ludzkie, a koszty pracy w Chinach są znacznie niższe niż w innych krajach uprzemysłowionych. Chiński system edukacji również szybko się rozwija, dzięki czemu więcej ludzi osiągnie wyższy poziom edukacji niż w przeszłości. Biorąc pod uwagę przewagę komparatywną w postaci tanich kosztów pracy i wzrostu kapitału ludzkiego wynikającego z edukacji, przyszłość chińskiej gospodarki może być tylko jaśniejsza.

Siła robocza Chin wzrośnie jeszcze bardziej, ponieważ Chiny w szybkim tempie urbanizują się, zmieniając się ze społeczeństwa wiejskiego i rolniczego w społeczeństwo miejskie i uprzemysłowione. Dzięki tej zmianie można wykorzystać więcej siły roboczej. Infrastruktura miejska ulegnie dalszej poprawie, a wzrost liczby ludności miejskiej spowoduje wyższy poziom konsumpcji, napędzając tym samym gospodarkę.

Obecność tak dużego rynku, w połączeniu ze wzrostem mocy konsumpcyjnej ludności spowodowanym urbanizacją, stworzy większe perspektywy dla prawie każdej branży. Rynek stanie się bardziej wydajny, a branże będą się rozwijać jeszcze szybciej niż wcześniej. Wzrośnie krajowy popyt na towary i usługi, stwarzając lepsze możliwości dla produkcji i inwestycji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *