„Jak” rozpocząć handel na rynku Forex?

JAK CZYTAĆ TABELE CEN FOREX?

Wykresy cen Forex, co one znaczą i JAK z nich korzystać?

Ważne liczne fakty, takie jak dyscyplina, zasady handlu, brak chciwości itp., Ale jedną z najważniejszych rzeczy jest:

UCZ SIĘ czytać wykresy, ponieważ stanowią one siłę napędową rynku.

Przyznaję, że czytanie wykresów i interpretowanie wzorców to bardziej sztuka niż umiejętność. Opieraj i stosuj swoje decyzje wejścia i wyjścia na TWOICH WŁASNYCH połączonych metodach analizy technicznej i fundamentalnej.

Wykresy FOREX są łatwiejsze w interpretacji i użyciu. Odzwierciedlają wolniej poruszającą się, stabilną gospodarkę kraju w porównaniu z giełdą, z codziennym dramatem raportów firm, analityków z Wall Street i żądań akcjonariuszy.

W przeciwieństwie do akcji, wykresy walutowe nie spędzają dużo czasu w przedziałach handlowych i mają tendencję do rozwijania silnych trendów. Co więcej, Forex z 4 walutami burmistrza jest łatwiejszy do przeanalizowania niż dziesiątki tysięcy akcji.

(Waluty burmistrza to: USD / JPY, EUR / USD, GBP / USD i USD / CHF)

Bezpłatne DARMOWE oprogramowanie do wykresów na żywo, z najnowocześniejszą technologią dostarczaną przez http://www.fenixcapitalmanagement.com/, będzie absolutnie wystarczające, abyś mógł analizować i obserwować dowolną parę walutową. Zrozumienie tylko kilku podstawowych punktów dotyczących analizy technicznej wykresu walutowego może prowadzić do zwiększenia potencjału zysku.

Ceny – Cena odzwierciedla sposób postrzegania i działania podjęte przez uczestników rynku. To właśnie transakcje pomiędzy kupującymi i sprzedającymi na rynku pozagiełdowym (OTC) lub „międzybankowym” powodują ruchy cen. Dlatego wszystkie podstawowe czynniki są szybko dyskontowane. Studiując wykresy cenowe, pośrednio widzisz jednocześnie psychologię fundamentalną i rynkową, w końcu rynek zasilają dwie emocje – chciwość i strach – a kiedy to zrozumiesz, zaczniesz rozumieć psychologię rynku i jak to się ma do wzorców wykresów.

Wykres w oknie danych – FCM i większość internetowych stacji do tworzenia wykresów, po kliknięciu na słupku ceny lub świeczniku wyświetli się małe pole danych, zwykle nazywane oknem wyświetlania, które zawiera następujące elementy:

H = najwyższa cena
L = najniższa cena
O = cena otwarcia
C = cena zamknięcia (lub ostatnia cena)

Najpopularniejszymi typami słupków cenowych, używanych w handlu FOREX, są wykres słupkowy i wykres świecowy:

Wykresy słupkowe –

Słupki cenowe to liniowa reprezentacja (linia) okresu czasu. Dzięki temu widz może zobaczyć graficzną reprezentację podsumowującą aktywność w określonym przedziale czasu. Jako przykład używam 10 minut, 60 minut i dziennego interwału czasu dla moich systemów. Każdy słupek ma podobne cechy i przekazuje widzowi kilka ważnych informacji.

Po pierwsze, najwyższy punkt słupka reprezentuje najwyższą cenę, jaka została osiągnięta w tym okresie. Najniższy punkt słupka przedstawia najniższą cenę w tym samym okresie. Zwykłe słupki wyświetlają małą kropkę po lewej stronie słupka, która reprezentuje cenę otwarcia okresu, a mała kropka po prawej stronie przedstawia cenę zamknięcia okresu.

Świeczniki – japońskie świeczniki lub po prostu świeczniki, jak są obecnie znane, są używane do przedstawiania tych samych informacji co słupki cenowe. Jedyną różnicą jest to, że różnica między otwarciem a zamknięciem tworzy korpus pudełka, który jest wyświetlany w kolorze wewnątrz. Kolor czerwony oznacza, że ​​zamknięcie było niższe niż cena otwarcia, a kolor niebieski oznacza, że ​​zamknięcie było wyższe niż otwarcie.

Jeśli na pudełku znajduje się linia wychodząca z pudełka, reprezentuje ona maksimum i nazywa się knotem. Jeśli pudełko ma linię biegnącą w dół od pudełka, reprezentuje dołek i nazywa się ogonem.

Z tych „świeczników” można dokonać wielu interpretacji i napisano wiele książek na temat sztuki interpretowania tych taktów.

Przedziały wykresów i ramy czasowe:

Skala czasowa i okres wykresu lub ramy czasowe zasadniczo odnoszą się do czasu, jaki upływa między OTWARCIEM a ZAMKNIĘCIEM słupka lub świecy.

Na przykład za pomocą oprogramowania brokera będziesz mógł przeglądać parę walutową w 1-godzinnym przedziale czasowym w okresie 2 dni, 5 dni, 10 dni, 20 dni i 30 dni Kropka.

Większość krótkoterminowych przedziałów czasowych (wykresy 5-minutowe i 1-minutowe) jest wykorzystywana dla punktów wejścia i wyjścia oraz dla dłuższych przedziałów czasowych (1-wykresy godzinowe i dzienne) służą do sprawdzania ogólnego trendu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *