Jak robić interesy w Chinach

Tytuł:
Jak robić biznes w Chinach

Liczba słów:
677

Podsumowanie:
Nic dziwnego, że wielu inwestorów zagranicznych skarżyło się, kiedy prowadzą interesy w Chinach. Wielu zastanawiało się, dlaczego ich wieloletnie doświadczenie w świecie biznesu nie może zostać natychmiast zastosowane w Chinach. Dlatego też przyjęcie właściwego podejścia i zrozumienie chińskiej kultury biznesowej jest niezbędne, aby odnieść sukces w prowadzeniu interesów w Chinach.

Słowa kluczowe:
Badania rynku w Chinach, wejście na rynek w Chinach, badania rynku Chiny, wejście na rynek Chiny, strategia wejścia na rynek Chin, chińscy dostawcy pochodzenia, dopasowanie partnerów biznesowych

Treść artykułu:
Nic dziwnego, że wielu inwestorów zagranicznych skarżyło się, gdy prowadzą interesy w Chinach. Wielu zastanawiało się, dlaczego ich wieloletnie doświadczenie w świecie biznesu nie może zostać natychmiast zastosowane w Chinach. Prowadzenie interesów polega na budowaniu wzajemnego zaufania i korzyści w ramach nawiązywania relacji z ludźmi. Jeśli nie rozumiesz dobrze swojego odpowiednika, nawiązanie z nim dobrej współpracy będzie dość trudne. Stare chińskie powiedzenie mówi: dobrze poznaj siebie i swojego wroga i możesz stoczyć sto bitew bez obawy o porażkę. To bardzo podkreśliło znaczenie poznania i zrozumienia swojego odpowiednika.

Współczesny model ekonomiczny różni się znacznie od tradycyjnego, zgodnie z którym ludzie w przeszłości „walczą” do ostatniego stojącego człowieka. Obecnie ludzie dążą do sytuacji, w której wszyscy wygrywają, i prowadzą długoterminową współpracę handlową w uczciwych i zdrowych warunkach konkurencji. Zrozumienie czynników, takich jak historia, ludzkość i kultura Chin, będzie kluczem do sukcesu inwestorów w Chinach. Ponieważ myślenie zachodnie i tradycyjne wartości Chin różnią się, napotkanie różnic kulturowych jest zatem nieuniknione, dlatego podczas prowadzenia interesów w Chinach konieczne jest lepsze zrozumienie różnic kulturowych:

1. Dowiedz się, jak radzić sobie z Guanxi (związek)

W Chinach Guanxi (związek) to skomplikowana dziedzina. Nawiązywanie relacji z innymi nie dotyczy głównie osiągania własnych korzyści lub osobistych celów. Szczególną cechą prowadzenia biznesu w Chinach będzie to, że Guanxi (relacje) w Chinach będą musiały obejmować relacje z organem rządowym, inwestorami, partnerami, a nawet z własnym personelem. Rząd Chin odgrywa dużą rolę w zarządzaniu inwestycją w Chinach. Dzieje się tak, ponieważ Chiny są państwem socjalistycznym; gospodarka jest nadal w dużej mierze kontrolowana i zarządzana przez rząd, dlatego prowadząc interesy w Chinach, ważne jest, aby zagraniczni inwestorzy nauczyli się współpracować z chińskim rządem. Jednocześnie poszukiwanie odpowiedniego lokalnego partnera może być drogą na skróty i pomocną dłonią w rozwijaniu biznesu na rynku chińskim.

2. Jak zdominować konkurencję

O Chinach można w tej chwili powiedzieć, że są dużym, otwartym rynkiem, a zdolność do pokonania konkurencji jest dziś bardzo ważną kwestią. Inwestorzy powinni w pełni zdawać sobie sprawę i maksymalizować swoje zalety. Niektórzy inwestorzy obawiają się, że chińskie imitacje mogą zaszkodzić sprzedaży ich produktów. Chociaż ten objaw jest niepokojący, to jednak na wolnym i konkurencyjnym rynku zawsze będzie to taki, który będzie miał najwyższą jakość, który nie będzie się bał konkurencji i ostatecznie zwycięży. Rynek chiński podlega ciągłej standaryzacji, a rząd Chin zobowiązał się chronić jego jakość.

Wiceminister w Ministerstwie Handlu Zagranicznego i Współpracy Gospodarczej oświadczył wcześniej w swoim wystąpieniu, że będąc członkiem Światowej Organizacji Handlu rząd Chin będzie na bieżąco korygował i standaryzował strukturę gospodarczą rynku oraz będzie uporczywie zwalczać nielegalne działania polegające na wytwarzaniu podrabianych produktów. Poziom technologii w Chinach jest nadal stosunkowo słaby, dlatego inwestorzy zagraniczni powinni w pełni wykorzystać swoje przewagi technologiczne i doświadczenie, aby wytwarzać wysokiej jakości produkty i usługi. Nie należy się zbytnio martwić negatywnym wpływem nowych podrabianych produktów. Ciągły rozwój własnej technologii i nacisk na innowacje będzie kluczem do sukcesu.

3. Droga do inwestycji

Inwestując w Chinach można skorzystać z trzech opcji, głównie: przedsiębiorstwo będące w całości własnością zagraniczną, spółdzielnia chińsko-zagraniczna oraz chińsko-zagraniczna spółka joint venture. Wybór opcji będzie zależeć od takich czynników, jak kierunek inwestycji inwestorów, środowisko inwestycyjne i kwota inwestycji, które mają zostać podjęte. Ogólnie rzecz biorąc, przedsiębiorstwa będące w całości własnością zagraniczną wymagają zbadania i zatwierdzenia przez wiele organów rządowych, a proces ten może być dość kłopotliwy i czasochłonny. Procedury rządowe dotyczące tworzenia chińsko-zagranicznych joint venture i kontraktowych wspólnych przedsięwzięć będą jeszcze większe, a proces ten będzie r

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *