Informacje i sugestie dotyczące firmy marketingowej

Tytuł:
Informacje i sugestie firmy marketingowej

Liczba słów:
1033

Podsumowanie:
Jeśli nadal zarządzasz wewnętrznymi kampaniami marketingowymi, rozważ outsourcing do firmy zajmującej się reklamą i marketingiem, która oferuje pełen zakres usług wsparcia.

Słowa kluczowe:
firma marketingowa, usługi marketingowe, realizacja marketingu, marketing promocyjny, kampanie promocyjne, firmy marketingowe

Treść artykułu:
Marketing online i offline nie może być bardziej złożone i konkurencyjne niż obecnie. Rynki uległy rozdrobnieniu, a media reklamowe rozpadły się na setki wyspecjalizowanych nisz, z których wszystkie wymagają specjalistycznej wiedzy, aby osiągnąć przyzwoite wyniki. Również kanały marketingowe są podzielone i kontrolowane przez konglomeraty. Jest to dziedzina, która często wykracza poza wyobrażenie przeciętnego marketera, nie mówiąc już o możliwości kontrolowania go.

Marketing promocyjny jest ogólnie postrzegany jako koniec kampanii, jednak jeśli ogólne działania marketingowe firmy nie są zgodne z jej celami i harmonogramem, wyniki są często słabe, a kierownik ds. Promocji ponosi winę za niepowodzenie.

Wybór dobrej firmy marketingowej do zintegrowania tych skomplikowanych kanałów promocyjnych jest zadaniem samym w sobie, ponieważ wiele z nich obiecuje wyjątkowe wyniki kampanii marketingowej, a niewiele z nich zapewni to, czego oczekujesz. Kiedy zawiodą, czy będziesz wiedział, gdzie był problem, czy też będziesz musiał to opisać, aby doświadczyć i zacząć wszystko od nowa?

Dlaczego wiele programów promocyjnych i wdrożeń wielu firm marketingowych kończy się niepowodzeniem? Przede wszystkim dlatego, że nie rozumieją tej fragmentacji mediów. Marketing zintegrowany to nie tylko modne hasło. Taktyki marketingu wielokanałowego muszą być opracowane i koordynowane przez menedżera kampanii i realizowane jako systematyczny program. Niestety, brakuje wykwalifikowanych ekspertów ds. Marketingu promocyjnego i ograniczona liczba firm marketingowych, które mają krajową sieć partnerów i kontaktów w kanałach marketingu. Marketing zintegrowany nie może być dobrze wykonany przez małe firmy marketingowe, które zawierają umowy z innymi niezależnymi podmiotami. Duże firmy marketingowe dysponują zasobami i siecią partnerów o ustalonej pozycji, które zapewniają promocję Twoich produktów od dystrybucji do punktu sprzedaży.

Promocja marketingowa

Ponieważ kanały marketingowe i reklamowe stały się tak rozdrobnione, reklamodawcy trudno jest dotrzeć do docelowego konsumenta i wpłynąć na niego. Reklamodawcy nie mogą już uznawać dostępu do konsumentów za coś oczywistego, a dotarcie do konsumenta na wiele różnych sposobów wymaga wspólnych wysiłków. Promocyjne kampanie marketingowe muszą uwzględniać wiele mediów, w tym Internet, aby osiągnąć optymalne wyniki promocyjne i sprzedażowe. Kiedy pracują razem, mogą zarejestrować się u odbiorców konsumenckich i zapewnić, że Twoje produkty zostaną rozesłane tam, gdzie potrzebują, we właściwym czasie.

Dużo słyszymy o marketingu internetowym i jego niesamowitym zasięgu, i jest on doskonały do komunikacji, budowania świadomości marki i chęci zakupu. Jednak w przypadku firm produkujących dobra konsumpcyjne niewiele kanałów promocyjnych przewyższa promocję w sklepach detalicznych. Sprzedaż detaliczna to miejsce, w którym odbywa się sprzedaż, a jeśli Twój program promocyjny ma tu dobrze działać, prawdopodobnie zauważysz, że wszystko pójdzie dobrze. Sprzedaż może zostać utracona w punkcie sprzedaży, ku konsternacji firm o słabych powiązaniach i programach szkoleniowych w zakresie sprzedaży detalicznej. Nie są w stanie reagować na problemy przedstawicieli handlowych i wymagania konsumentów, a gdy konsument traci zaufanie lub zainteresowanie, nie zobowiązuje się do zakupu produktu.

Transakcje sprzedaży są złożone, a premie i zachęty są kluczową częścią tego, czy Twój produkt trafi na półki sklepowe i otrzyma odpowiednie wsparcie sprzedaży. Gdy produkty opuszczą magazyn, pozostają same, chyba że profesjonalna firma zajmująca się marketingiem promocyjnym wspiera je na poziomie detalicznym.

Silne zintegrowane kanały

Kanały marketingowe również są skomplikowane, a jeśli połączenia w Twojej sieci nie są silne przez cały czas, Twoja sprzedaż może gwałtownie się zatrzymać. Nie myśl, że członkowie kanału marketingowego nie wiedzą również o twoich lukach w dystrybucji. Wiedzą, że jesteś niezależny i są lojalni wobec większych producentów i dystrybutorów. Twoje produkty mogą uzyskać status drugorzędny i nie będą objęte wsparciem sprzedaży.

Więc co się dzieje podczas fragmentarycznych kampanii promocyjnych? Wiele kampanii marketingowych jest zakłóconych przez słabe oznakowanie punktów sprzedaży, bloki komunikacji z dostawcami, niewiarygodne raportowanie, problemy z realizacją magazynów, słabe wsparcie sprzedaży, słabe szkolenia sprzedażowe, a także wysokie koszty i przestarzałą technologię. Promocja marketingowa może się nie powieść na wiele różnych sposobów i musisz zrozumieć, dlaczego. Kiedy wydajesz setki tysięcy dolarów na tworzenie kampanii

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *