ERP DRP Lean Manufacturing nie są kompatybilne.

Tytuł:
ERP i DRP, Lean Manufacturing nie są kompatybilne.

Liczba słów:
1623

Podsumowanie:
Ile firm uważa, że ich inwestycje IT są główną przeszkodą w uwalnianiu korzyści z produkcji odchudzonej i dlaczego nowe podejście do planowania jest potrzebne.

Słowa kluczowe:
Optymalizacja łańcucha dostaw, Optymalizacja łańcucha dostaw, Oprogramowanie do optymalizacji łańcucha dostaw, Oprogramowanie do optymalizacji łańcucha dostaw, Zarządzanie łańcuchem dostaw, Wsparcie

Treść artykułu:
Wprowadzenie
W ciągu ostatnich 10 lat wiele firm, od MŚP po Blue Chips, wdrażało lub aktualizowało swoje rozwiązania do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP), planowania wymagań dystrybucyjnych (DRP) i zaawansowanego planowania łańcucha dostaw (APS) ). Przyczyn tej intensywnej działalności jest wiele, począwszy od potrzeby konsolidacji IT po przejęciu, aż po chęć poprawy możliwości IT w celu wdrożenia określonej strategii łańcucha dostaw.
Kiedy kurz opadnie po wdrożeniu, wiele firm, które poświęciły dużo czasu i pieniędzy, pozostaje z bardzo nieelastycznym rozwiązaniem IT, którego podstawowe zasady planowania są kierowane w myśl późnych lat 60-tych i nie są zgodne ze zwinnym , elastyczne procesy łańcucha dostaw, które są dziś niezbędne, aby być konkurencyjnymi.
Wygląda na to, że nasze rozumienie tego, co jest potrzebne do zbudowania konkurencyjnego łańcucha dostaw, znacznie się zmieniło w ciągu ostatnich 40 lat, jednak zakres dostępnych rozwiązań informatycznych wspierających nasze ambicje nie.

Ta biała księga analizuje kluczowe elementy wymagane do zbudowania udanego i niedrogiego łańcucha dostaw, dlaczego większość ofert IT nie obsługuje tych kluczowych zasad oraz jak nowe podejście do planowania może zapewnić korzyści z produkcji odchudzonej bez marnowania inwestycji w IT.

lt;bgt; Problem z prognozami lt;/bgt;

Zasadniczo większość systemów ERP / DRP zapewnia bardzo solidną platformę operacyjną, na której obsługiwana jest większość procesów biznesowych firmy Finance do HR. Tam, gdzie są słabe, jest zapewnienie narzędzi planowania. Większość jest wyposażona w podstawowy silnik MRP (Material Requirements Planning), a bardziej zaawansowane mogą go uzupełniać o predykcyjne planowanie zapasów bezpieczeństwa lub logikę punktu ponownego zamówienia, zwykle pod postacią modułu Advanced Planning Systems (APS). Innymi słowy, Twój wielomilionowy IT super-samochód ma silnik ciągnika czający się pod maską. Podstawową wadą wszystkich tych wariantów MRP jest to, że punktem wyjścia dla wszystkich obliczeń jest prognoza.

Większość planistów wie, że najlepsze prognozy są w najlepszym razie dokładne w 70%. Systemy APS mogą kupić kilka punktów procentowych poprawy w zamian za ogromnie nieproporcjonalną inwestycję pieniężną, ale kategorycznie nie przyniosły reklamowanych korzyści. Prawdziwym problemem jest to, że MRP pogarsza sytuację, wykorzystując tę niedoskonałą prognozę do precyzyjnego podnoszenia planowanych zamówień i ustalania przewidywalnych poziomów zapasów bezpieczeństwa. To, co to robi, to wpychanie dziko nieplanowanych i nieprzewidywalnych poziomów zapasów, wysiłku i kosztów do naszego łańcucha dostaw.

lt;bgt; Gdzie „Push” spotyka się z „Pull” lt;/bgt;

W tym samym czasie, gdy firmy próbują okiełznać swoje systemy ERP / DRP, wiele osób uznało, że ich klienci są wymagający wyższego poziomu elastyczności, szybkości reakcji i niezawodności oraz tego, że czynniki te stają się wyróżnikami na coraz bardziej „ja też” rynku. Aby konkurować i sprostać wyzwaniu, wiele firm prowadzi kampanię wdrażającą zasady Lean Manufacturing.
„Interfejs między MRP„ Push ”i Lean„ Pull ”generuje dużo„ ciepła i światła ”w dziale planowania i zakupów”
Produkcja odchudzona opiera się na zasadzie „ciągnięcia” tylko poziomów zapasy w łańcuchu dostaw, które są wymagane do spełnienia uzgodnionego poziomu obsługi klienta. Lean Manufacturing uznaje, że nie wszystkie jednostki SKU są takie same i że potrzebne są różne reguły uzupełniania zapasów, w zależności od wielkości i zmienności popytu. Występuje tutaj oczywista niekompatybilność z systemami informatycznymi ERP / DRP, które przy planowaniu przyjmują podejście „jeden rozmiar dla wszystkich”.
W tym miejscu sygnały „push” uzupełnienia generowane przez systemy ERP / DRP kolidują z sygnałami „pull” wymaganymi dla Lean. Ten interfejs zazwyczaj generuje dużo „ciepła i światła”, zwykle w działach planowania i zakupów. Interfejs między tymi dwiema metodologiami zapewnia o wiele więcej zasobów w tłumaczeniu niezgodności i zarządzaniu nią. Te zwiększone koszty ogólne mogą zminimalizować lub nawet wyeliminować wszelkie korzyści kosztowe pożądane w przypadku odchudzonej produkcji.

lt;bgt; Podejście „Powrót do podstaw” lt;/bgt;

Wiele z najnowszych ofert planowania IT zawiera coraz bardziej złożone rozwiązania statystyczne i matematyczne, a wszystkie mają na celu poprawę naszej zdolności prognozowania i dlatego resztę zrób

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *