Chińskie rynki tworzyw sztucznych formowanych wtryskowo

Tytuł:
Chińskie rynki tworzyw sztucznych formowanych wtryskowo

Liczba słów:
222

Podsumowanie:
W przeszłości zapotrzebowanie Chin na tworzywa sztuczne formowane wtryskowo rosło w szybkim tempie dekada. W ciągu najbliższych pięciu lat zarówno produkcja, jak i popyt będą nadal rosły.

Słowa kluczowe:
Moduł, tworzywo sztuczne nadające się do formowania, produkcja form, forma odlewnicza, forma wtryskowa do tworzyw sztucznych

Treść artykułu:
Popyt Chin na tworzywa sztuczne formowane wtryskowo rozwijał się w szybkim tempie w ostatniej dekadzie. W ciągu najbliższych pięciu lat zarówno produkcja, jak i popyt będą nadal rosły. To nowe badanie bada chińskie trendy gospodarcze, środowisko inwestycyjne, rozwój branży, podaż i popyt, możliwości przemysłu, strukturę branży, kanały marketingowe i głównych uczestników branży. Przedstawiono dane historyczne (1995, 2000 i 2005) oraz prognozy długoterminowe do lat 2010 i 2015. Główni producenci w Chinach są opisani.
Raport ten analizuje trendy makroekonomiczne w Chinach, środowisko inwestycyjne, strukturę i możliwości przemysłu tworzyw sztucznych formowanych wtryskowo, produkcję i popyt, trendy w konsumpcji końcowej, kanały dystrybucji i głównych uczestników branży. Uwzględniono długoterminowe prognozy dotyczące produkcji i popytu na główne tworzywa sztuczne formowane wtryskowo.
Kluczowi producenci są profilowani. W sekcji Katalog producentów wymieniono czołowych chińskich producentów tworzyw sztucznych formowanych wtryskowo. Większość badań pierwotnych i wtórnych przeprowadzono w Chinach w celu uzyskania dostępu do aktualnych przepisów rządowych, informacji rynkowych i danych branżowych.
Dane zostały zebrane z chińskich publikacji rządowych, chińskich gazet i czasopism, chińskich stowarzyszeń przemysłu chemicznego (w tym chińskich stowarzyszeń przemysłu tworzyw sztucznych, lokalnych biur przemysłu chemicznego) i publikacji przemysłu tworzyw sztucznych. Wywiady przeprowadzono z chińskimi ekspertami branżowymi, profesorami uniwersyteckimi i producentami plastikowych pojemników w Chinach.
Dane historyczne obejmują lata 1995, 2000 i 2005. Długoterminowe trendy rozwojowe prognozowane są na lata 2010 i 2015. W niniejszym raporcie zastosowano modele ekonomiczne i metody ilościowe do prognozowania popytu rynkowego i trendów w branży.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *