Branding narodowy i marketing miejsc – VIII. Psychologia i demografia konsumenta

Tytuł:
Branding narodowy i marketing miejsc – VIII. Psychologia i dane demograficzne konsumenta

Liczba słów:
578

Podsumowanie:
Klientami tego kraju są inwestorzy, turyści, handlowcy, pośrednicy rynkowi, organizacje pozarządowe i osoby zajmujące stanowiska w innych krajach i instytucjach wielostronnych. Zrozumienie ich psychologii i danych demograficznych jest kluczowe. Ich wzajemne interakcje zachodzą w złożonym środowisku, na które wpływają rządy, siły społeczne, czynniki kulturowe i rynki.

Słowa kluczowe:

Treść artykułu:
VIII. Psychologia i dane demograficzne konsumenta

„Klientami” tego kraju są inwestorzy, turyści, handlowcy, pośrednicy rynkowi, organizacje pozarządowe i osoby zajmujące stanowiska w innych krajach oraz w instytucjach wielostronnych. Zrozumienie ich psychologii i danych demograficznych jest kluczowe. Ich wzajemne interakcje zachodzą w złożonym środowisku, na które wpływają rządy, siły społeczne, czynniki kulturowe i rynki.

Kraj musi jasno określić swoją klientelę: kim oni są, co ich motywuje, co robią i kupują (i jak, gdzie i kiedy), jakie są ich procesy decyzyjne i priorytety, kto na nie wpływa i jak. Należy pamiętać, że ludzie i instytucje kupują towary i usługi, aby zaspokoić potrzeby. Branding narodowy jest równoznaczny z przedstawieniem kraju jako nadrzędnej, jeśli nie wyłącznej odpowiedzi na potrzeby, które może zaspokoić, a nawet stworzyć.

Menedżer marki w kraju dobrze by zrobił, gdyby przeanalizował proces zakupów: jak, kiedy i gdzie zawierane są transakcje. Zrozumienie zwyczajów i wzorców konsumpcyjnych i inwestycyjnych pozwala na lepsze ukierunkowanie i edukację odpowiednich segmentów rynku w celu wpływania i zmiany zachowań docelowych klientów.

Menedżer marki musi odróżniać klientów konsumenckich od klientów biznesowych i instytucjonalnych.

Klienci indywidualni kupują towary i usługi z kraju na własny użytek. Turyści są konsumentami.

Klienci biznesowi kupują towary i usługi z kraju w imieniu osób trzecich. Organizatorzy wycieczek to klienci biznesowi.

Klienci instytucjonalni zbierają informacje o kraju i analizują je w celu podejmowania lub wpływania na decyzje polityczne i kredytowe. Banki, rządy, organizacje pozarządowe i pożyczkodawcy oceniają i finansują projekty turystyczne w oparciu o takie dane.

Klienci biznesowi działają na dużą skalę i dlatego są mniej liczni i mniej rozproszeni niż klienci indywidualni. W konsekwencji łatwiej jest z nimi budować długotrwałe i bliskie relacje. Jednak będąc zależnymi od użytkowników końcowych, ich rynek jest niestabilny i kierowany popytem. Co więcej, klienci biznesowi są twardymi negocjatorami (chociaż niektórzy z nich szukają jakości, a nie przewagi cenowej).

Aby przyciągnąć te osoby, menedżer marki w kraju musi stale monitorować globalną gospodarkę, a także gospodarki głównych partnerów kraju. Wszystko, od polityki pieniężnej po zmiany regulacyjne i fiskalne, wpływa na decyzje zakupowe i inwestycyjne.

Encyklopedia Britannica 2005 Edition wspomina o kilku dodatkowych uwagach:

‘… Czynniki organizacyjne, które obejmują cele, zasady, procedury, struktury i systemy, które charakteryzują każdą konkretną firmę … Czynniki interpersonalne są bardziej istotne wśród klientów biznesowych, ponieważ uczestnicy procesu zakupowego – być może reprezentujący kilka działów w firmie – często mają różne zainteresowania, autorytet i zdolność przekonywania. Ponadto czynniki, które wpływają na jednostkę w procesie zakupów biznesowych, są związane z rolą uczestnika w organizacji. Czynniki te obejmują stanowisko pracy, podejście do ryzyka i dochód ”.

Klienci konsumenci są najtrudniejsi do przewidzenia i „zmanipulowania”, ponieważ wpływają na nich nie tylko twarda inteligencja, ale także plotki, wiek, wykształcenie, etap w życiu, zawód, styl życia, ja – przekonanie, przeszłe doświadczenia, okoliczności materialne, osobiste upodobania i uprzedzenia, a także różnorodne czynniki kulturowe i społeczne, takie jak wartości, postrzeganie, preferencje, status, grupy odniesienia, rodzina i wzorce do naśladowania. Zatem specyficzne tło klienta w dużej mierze determinuje wynik ekonomiczny.

To tutaj branding odgrywa często decydującą rolę. Im bardziej kosztowny, rzadki i ryzykowny zakup, tym większe emocjonalne zaangażowanie konsumenta w proces kupna. Im bardziej zróżnicowana jest marka kraju, tym mniej niepokoju wywołanego koniecznością nieodwołalnego zaangażowania środków.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *