Branding narodowy i marketing miejsc – II. Produkt

Tytuł:
Branding narodowy i marketing miejsc – II. Produkt

Liczba słów:
552

Podsumowanie:
Jakie produkty oferują i wprowadzają na rynek kraje oraz w jaki sposób są one dostosowane do potrzeb określonych segmentów rynku?

Słowa kluczowe:

Treść artykułu:
II. Produkt

Jakie produkty są oferowane i wprowadzane na rynek w poszczególnych krajach i jak są one dostosowane do potrzeb określonych segmentów rynku?

W marketingu mix pierwszym i najważniejszym elementem jest produkt. Żadna ilość przemyślanych promocji i błyskawicznych reklam nie może ukryć wad niższej oferty.

W przeciwieństwie do zakorzenionych dezinformacji, rola marketingu poprzedza rozwój produktu. Marketer zbiera informacje dotyczące oczekiwań rynku docelowego (klientów). W przypadku kraju klientami są jego obywatele, inwestorzy (zarówno zagraniczni, jak i krajowi), turyści, destynacje eksportowe, organizacje wielostronne (społeczność międzynarodowa), organizacje pozarządowe (NGO) oraz sąsiednie państwa-państwa.

Marketingowiec komunikuje decydentom państwowym, jakie cechy i korzyści ma każda z tych odmiennych grup i sugeruje, jak pogodzić ich konkurujące i często sprzeczne potrzeby, zainteresowania, preferencje, priorytety i życzenia.

Następnie marketer lub menedżer marki bierze udział w projektowaniu “ produktów ” danego kraju: w jego kampaniach brandingowych i public relations zarówno w jego granicach, jak i poza nimi, jego prawach i przepisach inwestycyjnych, opracowaniu i prezentacji jego atrakcje turystyczne, promowanie konkurencyjnych lub wyjątkowych cech produktów eksportowych, dostosowywanie i monitorowanie wzajemnie korzystnych relacji z sąsiadami, organizacjami pozarządowymi i organizacjami międzynarodowymi.

Projektując swoje „produkty”, a tym samym pozyskując markę, kraj korzysta z kilku czynników:

1. Zasoby naturalne

Historia kraju, położenie geograficzne, atrakcje turystyczne, klimat, narodowa mentalność (pracowita, przyszłościowa, przyjazna, pokojowa itp.)

2. Nabyte fundusze, dobra publiczne i efekty zewnętrzne

Poziom wykształcenia, znajomość języków obcych, jakość infrastruktury, sądów, bankowości i publicznych systemów opieki zdrowotnej

3. Ograniczanie ryzyka

Pozycja międzynarodowa i rozwiązywanie istniejących konfliktów (ryzyko polityczne), przepisy prawa, regulacje i korzystne umowy międzynarodowe kraju, historia kredytowa, ubezpieczenie dostępne dla inwestorów i eksporterów

4. Sprawność gospodarcza

Polityka sprzyjająca wzrostowi, stabilność monetarna, dostęp do kredytu międzynarodowego, pojawienie się nowych gałęzi przemysłu

Rządy mogą wpływać na wiele z tych czynników. To prawda, niewiele mogą zrobić z historią lub klimatem kraju w przeszłości – ale prawie cała reszta jest do zdobycia. Przy wsparciu menedżerów marki i marketerów kraj może kształcić swoją ludność, aby spełniała wymagania inwestorów i eksporterów. Może ulepszyć infrastrukturę, zreformować system sądów, uchwalić prawa promujące wzrost, ograniczyć biurokrację, wspierać stabilność monetarną, rozwiązywać konflikty ze społecznością międzynarodową i tak dalej.

Ważne jest, aby zrozumieć, że „produkty” i nazwa handlowa kraju nie są niezmiennymi ilościami otrzymanymi od Boga. Mogą i powinny być dostosowane do optymalizacji wyników kampanii marketingowych i brandingowych.

Utrzymanie marki kraju i promocja jego produktów to zadania ciągłe, a nie jednorazowe. Wymagają stałego dopływu zasobów finansowych i ludzkich do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w celu oceny zmieniających się nastrojów klientów w kraju. Stany i regiony nie różnią się od podmiotów korporacyjnych. Oni również muszą oceniać i badać swoje rynki i klientów na każdym kroku i chętnie reagować.

Dokładnie tak, jak w przypadku strojów komercyjnych, podmioty polityczne starają się uzyskać cenę za swoje oferty i produkty. Coraz częściej cena, jaką mogą uzyskać, jest ustalana przez wysoce efektywne globalne rynki percepcji, towarów i usług. W miarę zaostrzania się konkurencji i wzrostu liczby graczy państwowych, bariery wejścia stają się coraz potężniejsze.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *