10 mitów o wejściu na rynki międzynarodowe

Tytuł:
10 mitów na temat wchodzenia na rynki międzynarodowe

Liczba słów:
672

Podsumowanie:
Oto 10 błędnych przekonań firm dotyczących wejścia na rynki zagraniczne.
1 Jeśli zrobimy lepszą pułapkę na myszy, kupią ją.
Pytanie brzmi, czy uważasz, że sam ten czynnik jest warunkiem koniecznym i wystarczającym do sprzedaży za granicą? Jeśli zawsze chodziło o jakość, dlaczego nie każdy kupuje zawsze najlepszy produkt?
2 Angielski jest językiem uniwersalnym, więc możemy po prostu sprzedawać po angielsku.
To odnosi się do kilku kwestii: Czy wszyscy w organizacji klienta mówią, r

Słowa kluczowe:
międzynarodowa sprzedaż marketingowa biznesu sprzedaż za granicę azja za granicą transakcje badania strategii międzynarodowe szkolenia biznesowe publikacje praktyki dotyczące planów konsultanci informacyjni

Treść artykułu:
Oto 10 błędnych przekonań firm na temat wejścia na rynki zagraniczne.
1 Jeśli zrobimy lepszą pułapkę na myszy, kupią ją.
Pytanie brzmi, czy uważasz, że sam ten czynnik jest warunkiem koniecznym i wystarczającym do sprzedaży za granicą? Jeśli zawsze chodziło o jakość, dlaczego nie każdy kupuje zawsze najlepszy produkt?
2 Angielski jest językiem uniwersalnym, więc możemy po prostu sprzedawać po angielsku.
To dotyczy kilku kwestii: Czy wszyscy w organizacji klienta mówią, czytają i piszą po angielsku? Pamiętaj, że decyzje często podejmowane są na zasadzie konsensusu, a Twoje materiały marketingowe mogą podróżować sporo po firmach klientów i siedzieć na wielu biurkach.
3 Nasze koszty pracy są zbyt wysokie, aby sprzedawać nasz produkt za granicą.
Ten mit można obalić jedną statystyką: pięćdziesiąt pięć procent lt;? Xml: namespace prefix = st1 ns = ‘urn: schemas-microsoft-com: office: smarttags’ /gt; lt;st1: country-regiongt; lt; st1: placegt; Japonia lt;/ st1: placegt; lt;/ st1: country-regiongt; nadwyżka handlowa z lt;st1: country-regiongt; lt;st1: placegt; Stany Zjednoczone lt;/ st1: placegt; lt;/ st1: country -regiongt; pochodzi z branż, w których ich koszt pracy jest wyższy niż nasz. Gdyby koszt pracy był decydującym czynnikiem, to w jaki sposób lt;st1: country-regiongt; lt;st1: placegt; Niemcy lt;/ st1: placegt; lt;/ st1: country-regiongt; mogliby sprzedawać cokolwiek za granicą?
4 Nasza cena jest zbyt wysoka na rynki zagraniczne.
Czy zamierzasz konkurować tylko ceną? Wiele towarów (ropa, pszenica, cement, kukurydza) jest wrażliwych na ceny, ale zdecydowana większość międzynarodowych sukcesów nie.
5 Nasi wykwalifikowani marketerzy mogą wchodzić na rynki zagraniczne.
Jeśli zdefiniujemy marketing jako świadomość, zrozumienie i wiarę, musimy zapytać:
Czy moi specjaliści od marketingu wiedzą, jak informować rynki zagraniczne o produkcie? Czy wiedzą, jak wyjaśnić produkty, cechy i korzyści w sposób zrozumiały dla mieszkańców?
6 Nasi wewnętrzni obywatele zagraniczni mogą sprzedawać na rynkach zagranicznych.
W jednym przykładzie dyrektor generalny z siedzibą w USA powiedział mi, że jego chińska żona może negocjować z chińskim rządem wejście na rynek. Moje pytania brzmiały: czy jest utalentowanym negocjatorem? Czy rozumie proces sprzedaży? Czy ma motywację i energię, aby wejść na ten trudny rynek?
7 Nasi lokalni partnerzy zajmą się całym marketingiem.
Pomysł zrzeczenia się kontroli rynku przy jednoczesnym osiągnięciu wielkiego sukcesu jest rzadkością. W większości przypadków partnerzy zagraniczni będą spoglądać w stronę rodzica, aby stymulować popyt, radzić sobie z pojawiającymi się problemami, poznawać kanały dystrybucji, oferować wiedzę merytoryczną i pokazywać, że firma macierzysta rzeczywiście zainwestowała na rynku.
8 Klient wyraził wszystkie oznaki kupna, a nawet powiedział „tak” naszej propozycji.
Wiele firm za granicą przeprowadza badania rynku, udając kupujących. Prowadzą wywiad konkurencyjny w ten sam sposób. Twój bankier powie Ci, że sprzedaż jest zakończona tylko wtedy, gdy pieniądze zostaną wpłacone do banku.
9 Nie musimy dużo inwestować; nasza witryna internetowa zapewnia nam obecność.
W rzeczywistości Twoja witryna internetowa zawiera broszurę, ale nie ma prawdziwego miejsca, w którym firmy i konsumenci mogą uzyskać wsparcie, dotknąć i poczuć produkt, poznać firmę i jej pracowników, zająć się zwrotami, wprowadzać modyfikacje produktów i umożliwić współpracę -umowy marketingowe.
10 Jeśli zadziałało tutaj (w lt;st1: country-regiongt; lt;st1: placegt; Stany Zjednoczone lt;/ st1: placegt; lt;/ st1: country-regiongt;), będzie działać tam.
To przemawia do lokalnego etnocentryzmu. Sukces w domu może być również przeszkodą dla sukcesu za granicą. Arogancja i niecierpliwość są często produktami ubocznymi krajowego sukcesu. Warunki rynkowe, warunki zakupów, praktyki biznesowe, taktyki negocjacyjne i specyfikacje produktów różnią się w zależności od rynku.
Jak więc wybierasz rynek?
Przy setkach zmiennych, z którymi trzeba sobie poradzić, wreszcie pojawia się pomoc. Pomoże w tym Market Access Toolkit. Zestaw narzędzi dostępu do rynku to zbiór artykułów, arkuszy kalkulacyjnych, mechanizmów kontrolnych, oficjalnych dokumentów, broszur i produktów audio,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *