10 kluczowych elementów łańcucha dostaw najlepszych praktyk

Tytuł:
10 kluczowych elementów łańcucha dostaw w ramach najlepszych praktyk

Liczba słów:
1321

Podsumowanie:
To, ile firm znajduje duże inwestycje w IT blocker do uwolnienia korzyści płynących z produkcji odchudzonej i dlaczego potrzebne jest nowe podejście do planowania.

Słowa kluczowe:
Optymalizacja łańcucha dostaw, Optymalizacja łańcucha dostaw, Oprogramowanie do optymalizacji łańcucha dostaw, Oprogramowanie do optymalizacji łańcucha dostaw, Zarządzanie łańcuchem dostaw, Oprogramowanie do zarządzania łańcuchem dostaw, Zarządzanie łańcuchem dostaw

Treść artykułu:
lt;bgt; Wprowadzenie lt;/bgt;

W ciągu ostatnich 10 lat wiele firm, od MŚP po Blue Chips, wdrażało lub aktualizowało swoje planowanie zasobów przedsiębiorstwa ( ERP), Distribution Requirements Planning (DRP) i Advanced Supply Chain Planning Solutions (APS). Przyczyn tej intensywnej działalności jest wiele, począwszy od potrzeby konsolidacji IT po przejęciu, aż po chęć poprawy możliwości IT w celu wdrożenia określonej strategii łańcucha dostaw.

lt;bgt; 10 kluczowych elementów łańcucha dostaw sprawdzonych metod lt;/bgt;

1. lt;bgt; Miej jasno zrozumiałą i uzgodnioną umowę dotyczącą poziomu usług (SLA) ze swoimi klientami lt;/bgt;

Umowa SLA powinna obejmować szczegółowe zrozumienie oferowanej usługi, szczególnie w odniesieniu do czasu realizacji, minimum ilość zamówienia i wymagania dotyczące stanów magazynowych. Powinien również określać parametry definiujące wyjątkowy popyt (np. Promocję) na podstawie normalnych wahań popytu, które można uwzględnić jako „zwykły biznes”.

2. lt;bgt; Powinien istnieć solidny, regularny kanał komunikacji z klientem, aby mierzyć i poprawiać poziomy wydajności określone w umowie SLA. lt;/bgt;

Większość światłych firm ma teraz pewien rodzaj sprzedaży i Procesy planowania operacyjnego (SOP). Wiele z nich jest jednak bardzo skoncentrowanych na sobie i nie obejmuje wystarczającego lub bezpośredniego wkładu klienta. Jest to okazja dla klienta do poinformowania o znaczących przyszłych zmianach popytu, dla których łańcuch dostaw musi zostać ponownie skalibrowany.

3. lt;bgt; Właściwe planowanie łańcucha dostaw musi uwzględniać całkowity koszt biznesowy, w tym planowanie zapotrzebowania, zdolności produkcyjnej, dostaw i zapasów. lt;/bgt;

Inną częstą wadą wielu procesów SOP jest to, że nie obejmują one wszystkich elementów kosztów . Zwykle debata może dotyczyć wydajności i wydajności produkcji oraz pomijać koszty związane ze słabą obsługą klienta lub wynikającymi z tego zapasami. Dobry proces SOP uwzględnia uzgodniony model usług, a następnie określa najtańszy sposób ich realizacji.

4. lt;bgt; Wiedz, kiedy i kiedy nie korzystać z prognozy lt;/bgt;

Prognozy, bez względu na to, jak niedokładne, są najlepszym narzędziem, jakie mamy do określenia przyszłych wymagań dotyczących wydajności. Dlatego powinniśmy mieć zestaw narzędzi „Częstym błędem w tym miejscu jest mylenie zmienności popytu obliczonej w całości na podstawie historycznego wzorca popytu ze zmiennością prognozy, która jest różnicą między historią a prognozą. Pierwsza jest poprawna, późniejsza jest bez znaczenia ”
, który umożliwia nam łatwy dostęp do tych informacji. Prognozy zazwyczaj nie są złe w określaniu, ile czegoś będziemy potrzebować, tj. Czy popyt rośnie, czy maleje, ale bardzo słabe są dokładne przewidywanie, kiedy popyt się pojawi. Dlatego nigdy nie używaj prognozy do generowania zamówień, ponieważ jest to sprzeczne z jakimkolwiek podejściem opartym na popycie.

5. lt;bgt; Segmentuj jednostki SKU na podstawie ich wielkości popytu i zmienności, a następnie wybierz odpowiednią regułę uzupełnienia dla każdego segmentu lt;/bgt;

Ten sam poziom usług i / lub reguła uzupełniania rzadko jest odpowiednia dla wszystkich jednostek SKU. Zwykle istnieje szereg artykułów, od artykułów o dużej objętości i małej zmienności, które wymagają wysoce powtarzalnego planu dostaw, po te o sporadycznych wymaganiach, które najlepiej byłoby wykonać na zamówienie. Taka segmentacja ściśle pasuje do zasad Lean Manufacturing. Częstym błędem jest tutaj mylenie Zmienności popytu obliczonej całkowicie na podstawie historycznego wzorca popytu ze zmiennością prognozy, która jest wariancją między historią a prognozą. To pierwsze jest poprawne, drugie jest bez znaczenia.

6. lt;bgt; Użyj prawidłowej reguły uzupełniania, aby obliczyć prawidłowy poziom zapasów dla każdego poziomu SKU, aby spełnić uzgodniony poziom obsługi klienta w umowie SLA. lt;/bgt;

Po zrozumieniu wszystkich dźwigni kosztów i wybrana odpowiednia reguła uzupełniania dla każdego SKU, można zbudować plan zapasów i produkcji, który zapewni żądane poziomy obsługi klienta. Aby uzyskać prawidłowe zbilansowanie zapasów i kosztów produkcji, wymagany jest nowy sposób obliczania stanu zapasów, który jest sprzeczny z większością tradycyjnych mądrości planowania zapasów.
Tradycyjne podejście polega na obliczeniu ruchomego zasobu bezpieczeństwa na podstawie prognozy obejmującej kilka tygodni, czasami „dopracowanej” przy użyciu zmienności prognozy względem nas historycznych

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *